Ensimmäistä kertaa tutkijat ovat havainneet kvanttihäiriötä – aaltomainen vuorovaikutus hiukkasten välillä, jotka liittyvät oudoihin kietoutumisen kvanttiilmiö— esiintyy kahden erityyppisen hiukkasen välillä. Löytö voi auttaa fyysikoita ymmärtämään, mitä atomiytimen sisällä tapahtuu.

 

Hiukkaset toimivat sekä hiukkasina että aaltoina. Ja interferenssi on yhden hiukkasen aaltomaisen toiminnan kyky heikentää tai vahvistaa muiden kvanttihiukkasten toimintaa, kun kaksi venettä ylittää järvessä. Joskus päällekkäiset aallot muodostavat suuremman aallon, ja joskus ne kumoutuvat pyyhkimällä aallon. Tämä häiriö johtuu kietoutuminen, yksi kvanttifysiikan oudoimmista puolista, joka ennustettiin 1930-luvulla ja jota on kokeellisesti havaittu 1970-luvulta lähtien. Kun se on sotkeutunut, useiden hiukkasten kvanttitilat linkitetään niin, että yhden mittaukset korreloivat muiden mittausten kanssa, vaikka yksi olisi Jupiterilla ja toinen etunurmella.

Kääntää "